MITGLIEDSCHAFTEN

SmartHome Initiative Deutschland e.V.

www.smarthome-deutschland.de

KNX Partner der KNX Association cvba

www.knx.org

KNX-Professionals Deutschland e. V.

Einzelmitgliedschaft Harald Hasenclever

www.knx-professionals.de